Въпреки експлоатацията на алтернативна енергия не е толкова широко разпространено, колкото други, вече съществуващи проекти показват някои предимства на енергията на приливите и отливите значителни, като:

  • Това е възобновяема енергия, тъй като приливите и отливите никога няма да свършат. В допълнение, тя е достъпна през цялата година, въпреки че е циклична, така че една и съща сила не се генерира постоянно.
  • Не замърсяваТя е чиста и тиха. Това го прави алтернатива да се вземе под внимание заместването на изкопаемите горива, които замърсяват или ядрената енергия.
  • След като се изгради необходимата инфраструктура, производството на енергия от приливите и отливите е сравнително евтини в това, че енергийният източник идва от природата.
  • Дали са диги, бариери или генератори с витла, съоръжения, които се възползват от енергията на приливите и отливите те са трайни и не изискват прекомерни инвестиции за тяхното поддържане.
  • Енергията на приливите и отливите тя не е опасна за населението като например емисии на изкопаеми горива или изтичане на ядрена енергия.

Mantra of Beauty Fountain of Youth Longevity ☸ Chandra mantra ♥ Moon mantra (Октомври 2019).