Нищо друго не е направено ангиографската вече можете да знаете техните резултати, Когато коронарните артерии са чисти, те са добре профилирани, без никакви убождания или загуба на контраст. Благодарение на факта, че може да се направи диагноза в същия момент на теста, могат да се извършат и интервенции, които решават открития проблем по пряк и ефективен начин.

В други случаи проучването трябва да бъде по-подробно. Това се случва главно в проучванията за аритмии, където малки промени в теста могат да бъдат неправилно интерпретирани и поради тази причина е по-добро от кардиолог кой го е направил, проучи внимателно резултатите от катетеризацията и ги оцени във връзка с останалите тестове, които правиш.

Най-често кардиологът трябва да обяви диагнозата и резултатите от теста веднага след като го е извършил (в някои случаи дори по време на провеждането му). Но също така е необходимо няколко дни след катетеризацията да се консултирате с кардиолога. Там ще бъдете подробни какви са били крайните резултати от катетеризацията и ще ви дадат диагноза и дългосрочно лечение (ако е необходимо). Също така проверете дали всичко е минало добре и че вашата еволюция е благоприятна.

Супер Сериите С05 Еп05+ - Как натурално да постигнем максимални резултати от тренировките (Септември 2019).