на електрически аварии може да възникне във всяка среда, където има електрически уреди или кабели. Повечето електрически аварии се случват в работната среда и в дома, а много от тях са причинени от небрежност или липса на внимание, когато се използва въпросната машина.

Знайте причини за токов удар или електрически инцидент и вземането им под внимание помага да се избегнат тези видове проблеми:

  • Случайни контакти с незащитени или счупени кабели, които са в обсега.
  • Работа с дефектни електрически уреди.
  • Манипулиране на електрически контакти без познаване на електричеството.
  • Линии с високо напрежение: в случая на тези линии няма нужда от директен контакт, така че се извършва електрификация, но когато има толкова голямо напрежение, искри летят, че могат да причинят електрическа дъга, без задължително да докосват кабелите.
  • Мълнии.
  • Трудови злополуки поради липса на контрол върху машините.
  • Инциденти, дължащи се на небрежност и небрежност на работното място. Не изпълнявайте процедурите съгласно разработения протокол, неправилно използване на защити ...
  • В случай на малки деца, те могат да поставят предмети в гнездата или да хапят и да прекъсват кабелите.

Дефектнотокова защита, свързване и тестване (Септември 2019).