Усложненията при артроскопия не са много чести. Някои, които могат да се случат, са:

  • Увреждане на ставния хрущял, сухожилията, сухожилията или други структури, които са вътре в коляното. Те могат да се дължат на грешка на хирурга или на анатомични изменения на пациента.
  • Инфекция на хирургични рани или вътре в коляното. Когато се случи, е необходимо интравенозно антибиотично лечение, за да се избегне унищожаването на артикулацията.
  • Наранявания на артерии, вени или нерви, които преминават около ставата. Като цяло те са маловажни.
  • Ограничаването на движението на ставата след артроскопия може да бъде временно или окончателно.
  • Тромбоза на вените, по-честа при бедрата, коленете или глезените.
  • Белодробен тромбоемболизъм, дължащ се на неподвижност
  • Усложнения, присъщи на анестезията (респираторна депресия, седативна алергия, нервна парализа и др.).

Въпреки това, ние помним, че тези усложнения се срещат в няколко случая.

Артроскопия коленного сустава: делать ли артроскопию коленного сустава? Осложнения и последствия (Септември 2019).