Да живееш е да се реши. на вземане на решения тя е имплицитна задача в живота на човека от неговия произход. Във всички времена и култури човекът трябваше да прави избори за различни аспекти от ежедневието си. В нашето ежедневно вземане на решения е задача, която трябва да приемем. Неспазването на това може да има важни последици, тъй като решението на едно или друго решение престава да бъде проблем, тъй като не е било взето.

"И ако аз не реша?" Понякога можете да получите късмет и неща "решат себе си", но, за съжаление, времето не поставя всичко на мястото си, както мнозина вярват. Понякога или го поставяте, или се изгубва. Неприемането на краткосрочни решения облекчава несигурността на съмнението, така че в краткосрочен план проблем Изглежда, че това е резултат, но в дългосрочен план може да имате важни последици, като:

  • Ниски нива на самочувствие
  • Социално потискане.
  • Ниска толерантност към неудовлетвореност
  • Усещане за липса на контрол над собствения си живот.
  • Намеса на социално и трудово ниво.
  • По-големи последици за нерешаването на проблема.

Открийте с нашия тест за несигурност, ако сте нерешителен човек.

За силата на обратните връзки | Ивайло Славов | TEDxSofia (Октомври 2019).