Употребата на денозумаб увеличава костната минерална плътност и намалява разрушаването на костите, причинено от остеокластите при пациенти с остеопороза. Този напредък ще помогне за лечението и превенцията на това заболяване и други патологии, свързани с костната загуба.

Денозумаб е моноклонално антитяло, което заедно с RANKL протеина предотвратява разрушаването на костите

Според резултатите от изследване, публикувано в The New England Journal of Medicine, лечението с денозумаб, в продължение на 6 месеца, е довело до намаляване на костната резорбция заедно с бързото увеличаване на минералната плътност на костите. кост. Да бъде полезна за лечение на пациенти с остеопороза.

Това проучване включва 412 жени в постменопауза с ниска костна минерална плътност и средна възраст 63 години, които са оценени за костна регенерация и намалена костна загуба.

След избор на критерий на случаен принцип, някои жени получават инжекция с денозумаб, а други - с плацебо, като наблюдават 3-7% увеличение на костната минерална плътност на лумбалния отдел на гръбначния стълб при тези пациенти, които са получили денозумаб. ,

Правда о лечении рака в Израиле (Октомври 2019).