Анамнезата (клинично интервю, проведено от лекаря относно симптомите на пациента) и наличието на симптоми, съвместими с инфекцията с Campylobacter, са необходими изисквания за извършване на първи диагностичен подход към заболяването.

Физическият преглед обикновено не е много полезен, тъй като варира много от един пациент до друг и обикновено няма характерни признаци, които да ни позволяват да подозираме инфекция с Campylobacter.

Промените могат да се появят в кръвните изследвания, които помагат да се подозира инфекция с Campylobacter (увеличаване на белите кръвни клетки, промени в йони или рН на кръвта, ако има много дехидратация).

При микроскопското изследване на изпражненията могат да се наблюдават червени кръвни клетки и бели кръвни клетки. Окончателната диагноза на инфекцията с Campylobacter се прави с coprocultivo (културата на изпражненията на заразения пациент показва растежа на микроорганизма).

Ако се подозира бактериемия (преминаване на бактерии в кръвта), е необходимо да попитате кръвни култури, за да се опита да докаже наличието на такива в кръвния поток.

Кампилобактериоз. Диагностика. Выделение возбудителя на средах. (Септември 2019).