Важно е да знаете, че диагноза на дистония тя е клинична, т.е. тя се основава на симптомите и признаците, които пациентът представя и неговата еволюция. Няма допълнителен тест за потвърждаване или отмяна на диагнозата дистония.

Първата стъпка е да преминете към a невролог който трябва да направи подробна лична и фамилна анамнеза на пациента, включително фармакологична анамнеза (изхвърляне на дистония, последвана от лекарства), тригери и подробно описание на симптомите.

При клиничното изследване трябва да се спазват абнормни мускулни контракции, засегнатите райони, наличието или отсъствието на други съпътстващи симптоми и степента на увреждане.

В някои случаи и винаги индивидуално, е необходимо да се изискат допълнителни тестове за мозъчно невроизобразяване (анатомична или функционална), спинална, електромиография, електроенцефалография или аналитични, за да се изключи вторичната причина за дистония.

Потвърждението на повечето наследствени първични дистонии и дистония плюс синдроми може да се извърши чрез генетични изследвания, а когато възрастта на представяне на пациента е ранна (в младостта), те се препоръчват.

Вегетативная дистония симптомы, диагностика, лечение часть 1 (Септември 2019).