Първото нещо, което трябва да се направи, е клептоманията на подобни поведения, които не се ръководят от психично заболяване; не се счита за клептомания като акт на кражба:

  • Поети са с цел лично обогатяване или задоволяване на нужда.
  • Обикновено планирано.
  • Без да се ръководи от непоправим импулс.
  • Няма никакво разкаяние за извършеното действие.

По същия начин, клептоманията ще трябва да се различава от други нарушения, които водят до неподходящо поведение, което може да доведе до спорадични кражби, както в случая на антисоциално разстройство, чиято цел не е толкова обогатяване, нито дори освобождаване на пристрастяващи импулси, а по-скоро изразяване срещу тях. други неговият гняв и разочарование, чертите на неговата личност.

Клептоманията често се появява заедно с други нарушения, или настроение, или хранително поведение, което прави по-сложно да се установи ясна диагноза и възпрепятства очакваните резултати от лечението. В идеалния случай, засегнатият може да говори за проблема с специалист по психология, за да определи дали клептоманията е или не.

УЗНАЙ, ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ СКРЫТЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (Септември 2019).