на детска треска е една от най-честите причини за консултации в педиатрията, както в здравните центрове, така и в службите за спешна помощ и без съмнение е една от причините, които предизвикват повече безпокойство и семейни проблеми.

Когато се грижим за семейства, които идват в консултация с треската на децата си, идеята, че причината за треската е инфекция, е широко разпространена. И в повечето случаи е така. Въпреки това, някои ревматични процеси и PFAPA или синдром на Marshall, често диагностицирани като тонзилит или повтарящ се тонзилит, са други причини за треска при деца с неинфекциозен произход, но са много редки.

Когато питаме семействата защо мислят, че детето им има треска при инфекция, най-често срещаният отговор е "да предупреди, че нещо не е наред". Когато питаме защо той забелязва няколко дни, обикновено няма отговор. В следващите раздели ще се опитаме да отговорим на този въпрос от родителите и да ги научим как да действат преди техния облик.

Две деца болни од нилска треска донесени на клиниката за детски болести (Октомври 2019).