Проучване, което анализира парите, които се получават при готвене с растителни масла, като соя, шафран, рапично масло и свинска мас, открива потенциално вредни полициклични въглеводороди (ПАВ), хетероциклични амини и висши и мутагенни алдехиди, заедно с фините и ултрафини частици. Не е ясно обаче дали източникът на енергия или видът на мазнините, използвани за готвене, оказват влияние върху съдържанието на изпаренията.

За провеждане на изследването, публикувано в Професионална и екологична медицина, изследователи от Норвежкия университет за наука и технологии в Тронхейм, пържени в продължение на 15 минути, използвайки газови или електрически печки, 17 парчета месо с тегло около 400 грама всяка, използвайки маргарин или две различни марки масло. на соя.

Авторите на работата измерват количеството на ПАВ, алдехидите и общите частици в кухнята. Нафталинът, забранен компонент, съдържащ традиционното антифаулинг, е единственият HAP, който се открива и варира от 0,15 до 0,27 ug / m3 във въздуха в 16 от 17-те проби от месо. Най-високите нива се наблюдават при пържене с маргарин в газовия котлон.

По-високи алдехиди се получават чрез пържене на всички проби и мутагенни алдехиди в повечето от тях. Глобалните нива варират от неоткриваема пр. М / м3 във въздуха до най-високите нива, открити при пържене в газовата горелка, независимо от вида на използваната грес.

Най-голям брой ултрафини частици при пържене в газовата горелка бяха значително по-високи от тези, получени при готвене с електричество. Размерът на частиците, които се генерират с газа, е 40 до 60 nm в сравнение с 80 до 100 nm електроенергия. Ултрафините частици се абсорбират по-бързо от белите дробове.

В заключение се отбелязва, че откритите нива на ПАВ и частици са били под приетите прагове за безопасност. Въпреки това все още няма установен праг за други вредни компоненти, получени от изпарения за готвене, а използването на газ увеличава експозицията им.

Настолен грил PROFICOOK PC-TG 1017 (Октомври 2019).