След като пациентът успешно е завършил целия предоперативен процес и е бил информиран как да действа преди операцията и рисковете от операцията, той ще бъде откаран в операционна зала, където анестезиологът ще приложи локална анестезия, епидурална или в зависимост от района, в който ще се извърши интервенцията.

За около средно два часа (продължителността на интервенцията ще зависи от количеството мазнина), специалистът ще въведе, в предварително маркирана зона и където е направен малък разрез, канюла, която ще прекъсне мастните отлагания, които ще бъдат впоследствие се засмуква от машина, към която е прикрепена канюлата.

Въпреки това, в рамките на инвазивната липоскулптура има и други видове освен традиционната канюла, каквато е, например, ултразвукова липоскулптура, В този случай в мастния депозит се въвежда сонда, която излъчва високочестотни вълни, които втечняват мастните клетки, което улеснява по-късното й отстраняване от тялото.

Ако операцията е разработена без никакъв проблем, пациентът ще бъде изписан за няколко часа, въпреки че ще трябва да отиде при лекар-специалист за преглед. Обикновено пациентите се посочват на 72-ия час, на един месец и на три месеца, но всяка операция и всеки човек са различни и лекарят може да промени назначенията според необходимото.

Защо жените подражават на определен модел - Пластичен хирург д-р Ангел Енчев (Септември 2019).