на електричество това се постига от приливна енергия изисква големи инженерни проекти. Става дума за гигантски турбини, чието движение прехвърля своята мощност на електрически генератори, чрез които се разпространява в чужбина. Въпреки това, въпреки че това е общата концепция, има три различни метода за получаване на приливна енергия които вече се използват в различни части на света. Те са следните:

  • Най-използваният е да се изгради a язовирна стена в морски входове, като заливи, фиорди или устия, които задържат вода през система от порти. В периоди на отлив, където има разлика във височината между едната и другата страна на дигата, водата се освобождава през турбините, чието въртене създава енергия.
  • Друга форма на производство е използването на генератори с витла намиращи се под водата, които се въртят поради натоварването на морските течения. Те са подобни на вятърните мелници, но в този случай те се възползват от кинетичната енергия (генерирана от движението) на морето.
  • И накрая, енергията на приливите и отливите се получава чрез язовири с голяма дължина където има голям брой турбини. В този случай не се създават агломерации от вода, за да се освободят, както при дигите, но преминаването на токове се използва в една посока, а друго - за преместване на витлата на генераторите.

Mantra of Beauty Fountain of Youth Longevity ☸ Chandra mantra ♥ Moon mantra (Октомври 2019).