Освен експерт, подкрепата на най-близката среда е много важна, въпреки че много пъти хората, които страдат от агресия от този тип, го крият от семейството и приятелите си заради срам. Ако това е вашият случай и знаете някой, който е претърпял a атака със сексуален характерCAVAS (Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие) препоръчва:

  • Не разпитвайте, не питайте за подробности или обвинявайте жертвата.
  • Не предлагайте ценностни преценки за това какво се е случило или начина им на живот.
  • Препоръчайте го да осъди и да потърси подкрепата на специалист, в случай че все още не е направил това.

В допълнение към чувството, погалени от семейството и приятелите, специализирана психологическа подкрепа Това е от съществено значение за преодоляване на събитие от тези характеристики. Психологът помага на жертвата на първо място да не се чувства виновен за случилото се и да разпознава и приема чувствата, които това събитие предизвиква, като гняв, гняв, тъга или объркване, наред с други.

Най-важното е, че човек получава необходимата емоционална подкрепа. В допълнение към това, психологът ще сведе до минимум степента на пост-травматичен стрес и ще допринесе за когнитивното възстановяване на жертвата, т.е. възстанови способността им да се концентрират и да вземат решения. По същия начин, специализираната подкрепа помага на човека да развие увереност и да научи техники за превенция, които избягват възможно най-много ситуация като това.

Момиче жертва на сексуално насилие разказва за преживения ужас (Септември 2019).