От 0% до 33%

Ниско ниво на комуникация

Не разбираш със сина си. Възможно е вашите менаеи да не стигнат до него с ясна форма или, напротив, да не хванете добре вашето. Направете усилие да го слушате и да го помолите да ви изрази това, което той не споделя с вас.

От 33% до 66%

Средно ниво на комуникация

Като цяло, вие общувате добре с детето си, освен в случаите, в които не сте съгласни. Тренирайте по-конструктивна форма на критика и практикувайте емпатия.

От 66% до 100%

Високо ниво на комуникация

Вие сте постигнали адекватно ниво на комуникация с детето си. Това ще ви спести много проблеми и недоразумения. Продължете по този начин, като направите вашия начин на комуникация по-гъвкав според обстоятелствата (еволюционен етап, тип проблеми и т.н.).

Филм за аутизма - "Мозъкът на Юго" (с български субтитри) (Септември 2019).