От 0% до 33%

Нищо амбициозно

Вие се чувствате удобно с това, което имате, или се задоволявате с малко. Това отношение е добро и ще ви позволи да живеете по-спокойно, но проверете възможностите и потенциала си; Може би с малко повече усилия ще бъдете още по-добри.

От 33% до 66%

Амбициозен по умерен начин

Вашите умерени нива на амбиция правят това положителна и претеглена амбиция. Добре е, че поддържате това отношение, в което оценявате баланса между усилието, необходимо за постигане на целта и истинската му стойност.

От 66% до 100%

Много амбициозен

Имате високо ниво на амбиция. Това може да ви накара да се чувствате недоволни често. Оценете, ако наистина си струва усилията, които инвестирате в постигането на конкретна цел.

HyperNormalisation (2016 + subs) by Adam Curtis - A different experience of reality FULL DOCUMENTARY (Септември 2019).