От 0% до 33%

Идеалистичен човек

За вас най-важното е, че ви харесват нещата, дори ако изобщо не са полезни. Това не е нито добро, нито лошо; Сега не се оплаквайте от последствията от това, че не сте взели предвид полезността на вашите решения.

От 33% до 66%

Между прагматизма и идеализма

Вашата комбинация от полезност и красота във вашите решения е отлична. Бъдете обаче внимателни и не пропускайте безкрайни алтернативи в случаите, когато не е толкова ясно или е по-трудно да се избере.

От 66% до 100%

Практически човек

Прагматизмът управлява вашите избори и решения. Този стил на отговор ни подсказва в същото време, че сте доста рационален човек. Не е лошо, но не оставяйте розовата част на живота.

Recensione saldatrice a filo. parkside. PFDS 33 B3. lidl. test funzionamento e spiegazione d'uso b4 (Септември 2019).