От 0% до 33%

Вие сте щедър

Вие сте щедър човек и се опитвате да помогнете и да направите тези около вас щастливи. Понякога търсим ангели в чудеса и не осъзнаваме, че те живеят сред нас. Продължете с тази магия, но не позволявайте на заинтересованите да се възползват от вас.

От 33% до 66%

Вие сте нещо егоистично

Опитвате се да бъдете щедри с другите, но докато това не изисква големи усилия. Важно е да се грижите за себе си и да съзерцавате нуждите си, но не забравяйте, че ако ситуацията го изисква, трябва да пожертвате малко за другите.

От 66% до 100%

Вие сте егоистичен човек

Вашият е ваш и този на другите. Не знам дали ще забележите, но отношението ви е студено, арогантно и далечно с хората около вас. Научете се да се наслаждавате на благодарността на вашите добри дела за другите.

ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 (Септември 2019).