От 0% до 33%

Колко послушни!

Вие казвате "да"! С вас е лесно! Проблемът, който запазвате в краткосрочен план, избягване на конфликти, които в крайна сметка търсите сами. Срамът върху лицето е за предпочитане пред сърдечната болка.

От 33% до 66%

Да ... но запазвам мнението си

Имаш ясно какво искаш, но ... в крайна сметка си убедителен! Трябва да се опитате да кажете „не“, когато го обмисляте, без да поемате задачи или отговорности, които не отговарят на вас. Вие сте близо, опитайте се да го опитате.

От 66% до 100%

Ясните неща

Ако не, не е така. Това е много добре. По този начин налагате правата си и правите своите ограничения. Без съмнение, ние ви насърчаваме да продължите по този начин, но имайте предвид, че понякога трябва да се отпуснете малко, понякога давайки за доброто на междуличностните отношения.

Recensione saldatrice a filo. parkside. PFDS 33 B3. lidl. test funzionamento e spiegazione d'uso b4 (Септември 2019).