Ако раждането е нормално, приоритетът е да се благоприятства контактът между кожата и кожата между майката и детето и да се сведе до минимум разделянето между тях. Медицинските тестове на бебето, които ще обобщим по-долу, обикновено се извършват от здравния персонал, който отвежда новороденото до прилежащо родилно отделение, въпреки че в повечето случаи ще бъде позволено да бъде придружен от един от техните родители.

Отоакустични емисии

Това е прост метод за откриване на загуба на слуха в бебето. Глухотата може да бъде от много видове и поради различни причини, но обикновено тя не е очевидна, докато детето навърши една година или започне да говори. Затова се препоръчва универсален скрининг на слуха, така че случаите да бъдат открити възможно най-скоро и по този начин да се установят подходящи насоки за тяхното лечение.

За тази цел се използва преносима система, която се състои от преобразувател с малка слушалка, която се поставя във външния слухов канал и записва отговора на вътрешното ухо на звуков стимул. Въпреки че акустичните отоакустични емисии обикновено се правят докато детето все още е в болницата, има моменти, когато тестът е неубедителен поради предсърдните сгъвки на бебето, които предотвратяват правилното предаване. В този случай родителите се призовават в рамките на няколко дни, за да повторят теста, и ако след няколко опита той все още не излезе, се отнася към отделението по оториноларингология, за да завърши оценката.

Метаболитни тестове или "тестове за петата" \ t

Те се основават на извличането на капка кръв след пробиване на петата на бебето за по-нататъшен анализ. Кръвта се прехвърля в специална хартия, нарича се карта на Гатри и се изпраща в лабораторията. Това е програмата за неонатален скрининг (PCN). Обикновено се извършват две пробивания: един на 48 часа живот (докато бебето все още е в болницата) и друг между 5-ия и 9-ия ден от живота (извършван в здравния център).

Патологиите, диагностицирани от този тест, са редки вродени, метаболитни или ендокринологични заболявания, но чиято прогноза е по-благоприятна, ако диагнозата е ранна. Забавянето на диагнозата може да доведе до умствено, физическо и тежко умствено изоставане, откъдето и значението му.

Броят на патологиите, които тестът на петата може да открие, е много широк и постоянно нараства, въпреки че това зависи и от всяка страна. В Испания ранната диагностика на пет вродени заболявания (класически неонатален скрининг) е извършвана в продължение на години: вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречна хиперплазия, фенилкетонурия, сърповидно-клетъчна анемия и кистозна фиброза. В други страни, като например Еквадор, през 2012 г. започна програмата за неонатален скрининг на петата кръв.

Метаболитни тестове могат също да открият други по-редки патологии, като вродени грешки на аминокиселинния метаболизъм, вродени грешки на метаболизма на мастни киселини и вродени грешки на метаболизма на органичната киселина (около 30 или 40 различни патологии, които попадат в групата). известни като „редки болести“ - с много ниска честота, по-малко от 1 на всеки 1000 новородени-). Понастоящем обаче тези тестове не се извършват рутинно.

Резултатите отнемат около един месец и се изпращат по пощата на адреса на родителите, въпреки че ако се открият промени в резултатите, те се уведомяват по телефона, за да повторят теста.

Е-училище за бъдещи родители: Грижа за бебето вкъщи (Септември 2019).