Според експертите, заседналият начин на живот, наред със стреса, са основните проблеми, които страдаме на работното място и причиняват много здравословни проблеми, особено патологии на назад, Статизмът често се съчетава с неадекватни пози и придобити навици, които предполагат лошо подреждане на тялото в пространството и дейността, която се осъществява. Резултатът, колона под формата на въпрос и повтарящи се болки доста досадно.

Има фактори, които допринасят за влошаване здравето на гърба: мебели, които не са адаптирани към личните нужди, фактори на околната среда, които предизвикват стрес и увеличават стрес или здравословни проблеми от друг тип, слух, предишни патологии, които изискват лоша постурална хигиена.

Въпреки че се изчислява, че почти 80% от населението ще страда в някакъв проблем през целия живот, жените са тези, които идват да се консултират за този тип проблеми, тъй като техните двойни работни дни са огромен физическо и психическо износване. Реалност, която включва големи икономически загуби за компаниите под формата на жертви.

Posture and foot measurement / Постурална анализа (Октомври 2019).