Фактът на откриването на гена, който съдържа мутацията, която позволява развитието на болестта на Хънтингтън, доведе до диагностичен тест, в който, търсейки броя на повторенията на този ген в нашия...
Прочети Повече