Като се вземе предвид това, което сте прочели досега, възможно е да дойдете на ум във вашата среда, които са устойчиви или идеал за това как да бъдете. на устойчиви хора Те представят следния профил:

  • Те са позитивни хора и с чувство за хумор.
  • Те обичат да се радват на човешки взаимоотношения; те са общителни, съжителстват лесно с тях, асертират, общуват и т.н.
  • Представете адекватен контрол на импулсите и техните емоции като цяло.
  • В лицето на бедствието, те представляват едно Локус на вътрешния контролМисля, че има голяма връзка между поведението им и последиците от тях. По същия начин, те смятат, че в лицето на бедствието имат ресурсите да решат проблема или да контролират емоцията си ("това, което ми се случи е контролирано от мен или мога да контролирам как тя ме засяга").
  • Те имат висок капацитет за самомотивация.
  • Те имат адекватно ниво на самочувствие и се възприемат като компетентни, така че имат доверие в себе си.
  • Хората с издръжливост са гъвкави в мислите си.
  • Поведението им има склонност към алтруизъм; Те обичат да правят неща за другите, тъй като са важни за тях да се чувстват добре с хората около тях.

Тайната на успеха е в детайлите - Перфектното CV (Септември 2019).