При извършване на. \ T ларингоскопия лекарят ще може да наблюдава лезиите и промените в горните дихателни пътища. В същия момент можете да поставите диагнози с достатъчно сигурност, тъй като има много типични промени, които се идентифицират с просто око. В други случаи ще трябва да вземете проба (биопсия, култури ...), за да потвърдите диагнозата.

Всички резултатите от. \ t ларингоскопия ще ги напишете в доклад, който можете да направите в края на консултацията и да предадете, или ако е дълъг, може да предпочетете да го напишете спокойно и да го изпратите на вас или на лекаря, който е поискал теста. Когато има изчакващи тестове, ще изчакате резултатите да ви дадат окончателна диагноза. В този отчет можете също да включите снимки Вие сте направили по време на теста нещо много полезно, когато трябва да проследите, ако промените известните наранявания.

Когато събирате доклад, лекарят ще обясни промените, които са били наблюдавани по време на проучването. В резултат на резултатите, той ще предложи да извърши повече тестове, ако смята, че е необходимо, или ще допринесе за възможни решения на проблема, който имате, било то медицинско лечение или хирургични интервенции.

Супер Сериите С05 Еп05+ - Как натурално да постигнем максимални резултати от тренировките (Септември 2019).