През цялата нощ различните сензори улавят биологичните измервания, които се съхраняват в регистър. В същото време, когато се извършва полисомнографията или изследването на съня, тези измервания могат да бъдат наблюдавани, но е практически невъзможно да бъдат анализирани, защото отнема време и отдаденост за едновременно проучване на всички компоненти.

Обикновено през нощта до стаята се изпълнява само един специализиран техник, който е достатъчен за провеждане на теста. В следващите дни лекар ще проучи регистъра и ще види какви промени има, така че той ще реши диагнозата и ще предложи решения на лицето, което е било подложено на теста.

Можете да отидете, за да съберете резултатите от полисомнографията на лекаря-специалист, който е поръчал теста, обикновено е a пулмолог или невролог, В това назначение ще обясните промените, които са били наблюдавани по време на изследването на съня. Може да се отбележи, че основният проблем се крие в респираторния модел и количеството кислород, което достига до тялото, или може да се окаже, че промените са в една и съща нервна система, засягаща пряко съня. Следвайки резултатите, лекарят ще посочи възможните решения на проблема, ако той съществува.

Супер Сериите С05 Еп05+ - Как натурално да постигнем максимални резултати от тренировките (Октомври 2019).