В Испания между 0,9 и 1,8 милиона случая остър риносинусит, Приблизителната цена на един епизод на остър риносинуит е 795 евро. Като се има предвид, че в Испания годишно се регистрират между 0,9 и 1,8 милиона случая, се изчислява, че приблизителната цена на острия риносинусит у нас е между 700 и 1400 милиона евро всяка година. Това е така, защото пациентите са polimedicados, не получавайки желания резултат.

Милиони хора страдат от тази патология, превръщайки ринозинусит в едно от разстройствата с най-голямо медицинско отражение и отрицателно въздействие върху икономиката на Европейския съюз. Това беше подчертано от проучването PROSINUS, което анализира диагнозата и терапевтичното управление на това заболяване, а също и първото, което конкретно оцени неговото социално-икономическо въздействие в Европа. Това е първото испанско епидемиологично и перспективно проучване.

За тяхното лечение отоларинголозите установяват три основни цели: облекчаване на симптомите, бързо излекуване на заболяването и предотвратяване на усложнения. Специалистите също така се опитват да не злоупотребяват с употребата на антибиотици и муколитици, защото смятат, че пациентите са полимедицирани и не винаги ги подтикват да лекуват в определеното за месец време.