Негативната страна на спорта е несъмнено в спортни травми, Важно е да знаем как можем да избегнем тези неудобства или поне, ако вече са се случили, да знаем най-добрия начин за възстановяване в най-краткия възможен момент.

Спортни наранявания могат да възникнат както при рекреационна, така и при състезателна физическа активност. Въпреки че много от тях са причинени от спорадични инциденти, трябва да имаме предвид, че има няколко фактора, които предразполагат към увреждания на мускулите, сухожилията и костите.

В същото време, когато обсъждаме тези рискови фактори, ние също предлагаме как да ги предотвратим или избегнем:

Собственик на спортиста (вижте повече)

  • Медико-спортна оценка.
  • Обучение или физическа форма.
  • Хигиенно-хранителни навици.
  • Медико-периодична оценка.
  • Психологическа подготовка

Заблуждаването на спортиста (вижте повече)

  • Спортно оборудване.
  • Превръзки и функционални подкрепления.
  • Уреди и други инструменти.
  • Спортни съоръжения
  • Климатични условия

How to Replace a Transmission (Full DIY Guide) (Октомври 2019).