Тежестта на електрически инцидент и признаци и симптоми причината зависи главно от интензивността на тока. За да се наблюдават различията, те ще бъдат разделени на три нива:

  • Ниски токове (от 1 до 10 mA или милиампери): С 1 mA интензивност има само изтръпване в контактната област, но токове до 10 mA могат да причинят контракции в мускулите, които засегнатите не могат да контролират, например, че ръката е затворена и не може да се отвори.
  • Междинни токове (между 40 - 50 mA): Този интензитет кара важните мускули да излязат извън контрол, като тези, които се намесват в дишането или сърцето. Ако контактът се удължи, увреденото лице няма да може да диша нормално и ще се случи задушаване, или ще премине в сърдечен арест. Лезиите се появяват в контактната област като изгаряния, като областта е много зачервена и нечувствителна, което може да засегне мускулите.
  • Високи токове (повече от 100 mA): въпреки че контактът е кратък, той пряко засяга сърдечния мускул, предотвратявайки ритмичността на ритъма и причинявайки сърцето да не изпомпва кръв правилно и за кратко време причинява кардиореспирален арест. Нараняванията ще бъдат много сериозни изгаряния, дори достигащи до костите.

3000+ Common Spanish Words with Pronunciation (Септември 2019).