на лечение на рак на стомаха тя е индивидуализирана, защото зависи от етапа, в който се намира туморът, и от характеристиките на пациента, но хирургията е единственият истински лечебен метод, Доказано е, че увеличава оцеляването и качеството на живот на болните.

Сред наличните видове хирургия обикновено се предпочита отворена операция вместо ендоскопско отстраняване за големи тумори. По този начин цялата лезия може да се ресектира при една единствена интервенция.

Що се отнася до лъчетерапията, тя е доста ефективна при този вид тумор. Използва се особено за улесняване на операцията или за облекчаване на болката.

Химиотерапията също подобрява краткосрочното и дългосрочното оцеляване. Той се използва и като коадювант към операцията

Често срещани стомашни заболявания - гастрит, язва и рак - 4К видео (Октомври 2019).