на симптоми на амнезия те се съсредоточават основно върху загубата на достъп до паметта, или от специфични и специфични данни, като дати или имена, до по-общи събития и дори до собствената библиография на човека. В зависимост от тежестта на разстройството, афектацията ще бъде с по-малка или по-голяма величина, дори да е в състояние да достигне до невъзможността да си спомни нещо от миналото.

Този загуба на паметКогато е по-сериозна и обширна, тя може да доведе и до влошаване на междуличностните и трудовите взаимоотношения на човека, антисоциално поведение, с което той се опитва да облекчи социалния натиск, който той изпитва, когато не е в състояние да функционира в обществото.

Заслужава да се спомене, че макар и да има дефицит в декларативната памет, т.е. човек може да не е в състояние да разкаже събитията от миналото, процесната памет остава непокътната, благодарение на която можем да се развиваме в ежедневието, чрез които знаем как да изпълняваме задачи като ходене, обвързване на обувките ни ...

Често се наблюдава загуба на паметта за миговете преди събития като пътнотранспортни произшествия, включващи удар по главата или алкохолно отравяне, защото мозъкът не е имал достатъчно време, за да запише "отпечатъка от паметта", и С това е невъзможно да се възстанови.

Болезнь Альцгеймера, лечение © Alzheimer's disease (Септември 2019).