на симптоми те ще варират в зависимост от вида на атаксия и тежестта му. В някои случаи при атаксии, които се появяват при определени наранявания или заболявания, симптомите могат да се подобрят с времето или дори да изчезнат.

Атаксията засяга координацията на движенията и може да предизвика следните симптоми:

 • Трудности при осъществяването на доброволни движения по координиран и точен начин.
 • Трудност при ходене и поддържане на равновесие в изправено положение (поддържано на двата крака в изправено положение).
 • Дизартрия (трудности в артикулирането на думите при говорене). Пациентът може също да има затруднения при контролирането на силата на звука или тона на речта.
 • Дисфагия (затруднено преглъщане), която може да причини задушаване и задушаване.
 • По-малко изразителност на лицето
 • Тремор.
 • Нистагм (бързи, неволни, ритмични и повтарящи се движения на очите, могат да бъдат вертикални, хоризонтални или кръгови).
 • Разкопаване на пай (крак с прекомерна дъга).
 • Проблеми с зрението
 • Проблеми със слуха
 • Депресия, дължаща се на промени в качеството на живот на пациентите поради описаните по-горе симптоми.

Нарушение Координации - Атаксия. Лечение Атаксии (рекомендации врача). (Септември 2019).