След като одобри през септември първата генна терапия за борба с левкемия, която не реагира на конвенционалното лечение, агенцията за наркотици на САЩ (FDA) току-що е разрешила нова генна терапия които ще бъдат пуснати на пазара под името Yescarta, и че в този случай тя ще се използва за лечение на пациенти с подтип Неходжкинов лимфом много агресивен

Цената на новото лекарство, което се прилага в единична доза, ще бъде около 373 000 долара (около 315 000 евро), много висока цена, но по-ниска от първата генна терапия, одобрена от FDA, разработена от Novartis и посочена за лечение на Остра лимфобластна левкемия в някои случаи, която струва $ 475,000 на пациент.

Генетичните терапии, известни като CAR-T, се основават на препрограмиране на клетките на имунната система, така че те да могат да разпознават и елиминират раковите клетки.

Терапиите, които препрограмират клетките на имунната система

И в двата случая това са генетични терапии, известни като CAR-T (терапии на Т клетки с химерен антигенен рецептор), и които се основават на препрограмиране на клетките на собствената имунна система на организма, така че те да могат да разпознават и елиминират раковите клетки. Yescarta, по-специално, е показан за възрастни, страдащи от агресивен лимфом, различен от болестта на Hodgkin и при които серия от две химиотерапевтични лечения не е била ефективна.

Това лекарство, разработено от фармацевтичната компания Gilead, показа своята ефективност в клинично проучване, в което са участвали повече от 100 възрастни пациенти, в 51% от които болестта е напълно премахната, процент много по-висок от това се постига с обичайните лечения, което отваря нови възможности за борба с някои видове рак с много лоша прогноза.

Ovlo- Annuit Coeptis (And You Accept This) (Октомври 2019).