на клептомания Тя има сравнително ранна възраст на посвещение и тогава младежът вече е придобил редица обичаи и ценности, които трябва да се управляват, именно там, във формирането на неговата личност, където родителите и възпитателите могат да се намесят превантивно, за това Можете да следвате следните съвети:

  • Тя дава възможност на младия човек да говори за проблемите, които го засягат, за да познава неговите тенденции и дали е необходимо да ги коригира чрез пример.
  • Ако видите, че детето ви носи домашни предмети, които не са негови, попитайте го откъде ги е взел.
  • Спазвайте други симптоми, които могат да бъдат свързани с това обстоятелство, като оттегляне или вина, като индикации, че се случва нещо странно.
  • Потърсете терапевтична помощ за детето си в случай, че смятате, че той започва да има проблем с клептомания, защото когато стане навик, е по-трудно да му се помогне.
  • Обсъдете мнението си за групата си приятели, защото в тях се фокусира повече върху това време на живота; ако приятелите му имат здравословни навици, той ще ги имитира, ако и те са неадекватни.

Бебешки ухапвания по време на кърмене. (Септември 2019).