Целта на лечението на агорафобията е да накара пациента да се изправи пред опасните ситуации, като контролира симптомите на тревожност. Най-ефективното психологическо лечение е когнитивно-поведенческа терапия, които в някои случаи трябва да се комбинират с фармакологично лечение посочен от психиатър.

От терапията пациентът се обучава за придобиване на необходимите умения за програмирано и контролирано излагане на опасна ситуация. Тези стратегии включват контролиране на физическите усещания за тревожност, получени от агорафобия чрез техники за релаксация, управление на мисълта преди, по време и след излагане, както и обучение в умения, чието отсъствие може да влоши симптомите на тревожност. (напр. обучение в социални умения в случай на пациент, при което отсъствието им увеличава нивата на тревожност).

Много е важно пациентът с агорафобия да се научи не избягвайте или избягвайте от тези ситуациив противен случай това би разяснило страха. Следователно, тези ситуации трябва да бъдат йерархизирани между пациент и терапевт според нивото на безпокойство, което пациентът изпитва, когато е изложен на тях. Често е, че в първите моменти терапевтът придружава пациента, за да се изложи на такива ситуации.

Израильские хроники 3. Лечение агорафобии. (Септември 2019).