Има две групи или видове миастения гравис клинично добре диференцирани, очни гравис и генерализирана миастения гравис:

Очна миастения гравис

Той представлява 20% от MG. Седем от десетте засегнати започват да показват очни симптоми; от тях 80% се развиват до генерализирана форма в рамките на 1-3 години. Половината от тази група са серонегативни.

Генерализирана миастения гравис

Тя представлява 80% от случаите. Повлияни са мускулите на очите, тялото и крайниците. Тя включва други форми:

  • булбарна: мускулите на лицето, небцето, речта, гълтането са засегнати.
  • респираторен: Участие на дихателните мускули (най-сериозна).
  • серонегативни: 6-12% от пациентите нямат антитела срещу ацетилхолиновия рецептор, но 50% от тях имат антимускулни антитела, което показва по-лоша прогноза.
  • Преходно новородено: 10-20% от новородените от миастенични майки имат MG поради преминаването на антитела от плацентата. Предизвиква слаб плач, затруднено смучене, мускулна млечност. Той се появява за 48-72 часа и може да продължи до 2-3 месеца. Време е.
  • Индуцирано от лекарство: "Пенициламин" (за ревматоиден артрит) може да предизвика преходна миастения.
  • Спонтанна ремисия: в 20% от случаите в първите години на еволюцията.

 

Седемте Есейски Огледала на Взаимоотношенията - FULL (Септември 2019).