Какво е амниоцентеза

на амниоцентеза е диагностичен тест, който се провежда по време на бременност при жени, чиито бебета имат очевидни генетични или хромозомни рискове, и при които се извлича малко количество околоплодна течност, за да се изследва възможни фетални нарушения.

Амниотичната течност обгражда плода и я предпазва. Той се намира вътре в амниотичната торбичка, която е торба, която се намира вътре в маточната кухина. Амниотичната течност съдържа фетални клетки и химични вещества, произведени от плода, които са изследвани след провеждането на този тест.

Тази течност се получава чрез малка пункция с фина игла, която се вкарва през коремната стена и матката. Едновременно с пункцията се извършва ултразвук, който правилно насочва посоката на иглата и извлича течността от съответното място.

Когато се извърши амниоцентеза

Основните индикации за амниоцентеза са следните:

  • на изследване на малформации или генетични заболявания на плодакато тризомия на хромозома 21 или синдром на Даун. Обикновено се посочва, когато скрининговите тестове за малформации, извършени по време на бременността, дават необичайни резултати. Може да се посочи, когато някой член на двойката носи генетичен дефект или когато има анамнеза за хромозомни промени или фетални малформации, като spina bifida, при предишни бременности. Обикновено се прави между 15 и 18 седмица от бременността.
  • Използва се, за да се определи дали белите дробове на плода са достатъчно зрели, за да бъдат родени безопасно. Това може да се посочи, ако обмисляте прекратяване на бременността преди време поради риск за майката или за плода. Този тип амниоцентеза се извършва между 32 и 36 седмица. Преди 32-та седмица е много вероятно белите дробове на плода да са все още незрели.
  • Тя служи за диагностика на възможно вътрематочна инфекция.
  • Полът на плода може да се определи.
  • Можете да знаете резус-фактора на бебето и да оцените тежестта на анемията в плода в случай на несъвместимост с Rh с майката.
  • Може да се използва като лечение за намаляване на количеството на околоплодната течност в случаите, когато има излишък от течност (polyhydramnios).

Неинвазивни ДНК тестове откриват тежки генетични аномалии по време на бременността (Октомври 2019).