Препоръчително е да направите a ELISA във всички ситуации, в които искате да откриете антигени чието съществуване може да бъде решаващо за поставяне на диагноза или да се направят изводи в научно изследване. Някои от най-честите ситуации, при които се използва ELISA, са:

  • Диагноза HIVе първият тест, който се прави, за да се изключи ХИВ инфекцията. Това е много чувствителен тест, така че на практика открива всички случаи. Въпреки това, той може да даде фалшиви положителни резултати, така че обикновено се повтаря отново ELISA и се потвърждава с a Western блот.
  • Откриване на антитела срещу микроорганизмипонякога изследването на антигена може да бъде друго антитяло. Тази ситуация възниква, например, при идентифицирането на антитела срещу бацила на туберкулозата, наред с други.
  • Диагностика на хепатит ВКакто при ХИВ, вирусът на хепатит В може лесно да бъде разпознат чрез кръвна ELISA.
  • Откриване на микроби в изпражненията: някои вируси могат да бъдат открити в изпражненията, когато те предизвикват диария; най-честите са ротавирус, Понякога самият зародиш не се открива, но токсините, произведени от него, могат да бъдат идентифицирани, какъвто е случаят с Е. coli
  • Откриване на антигени в урината: това е много полезен и прост тест за идентифициране на микроби, които причиняват пневмония. При респираторни инфекции бактериите преминават в кръвта и от там в урината, така че антигените могат лесно да се идентифицират с ELISA, който директно води лечението с антибиотици.

Изследване за алергии (Октомври 2019).