на gasometry това е тест, който много често се използва в медицината, защото включва минимална инвазия на пациента и може да осигури много полезна информация. Ето защо се изисква рутинно да се откриват промени, които компрометират нивото на газовете и метаболизма на организма. Някои от тези ситуации са:

  • Дихателна недостатъчност: въпреки че може да се подозира, че човек има респираторна недостатъчност, той може да бъде диагностициран само чрез анализ на газова артериална кръв. Ситуациите на дихателна недостатъчност могат да бъдат различни, някои от тях биха били астма, ХОББ, белодробна фиброза, остър белодробен оток и т.н.
  • хипервентилация: когато човек диша много бързо и развълнувано, те могат да изхвърлят повече въглероден диоксид, отколкото трябва, и в кръвта да има по-малко. Това води до метаболитни изменения на калция (тетания) и рН на кръвта (алкалоза).
  • Ацидозни ситуации: венозен или артериален кръвен газ анализ позволява да се знае нивата на рН на кръвта. Има ситуации, при които нивата на кръвната киселина са твърде високи. Някои от най-важните са диабетна кетоацидоза (глюкозата не може да се използва и се произвеждат кетони) и сепсис (не се използва кислород и се произвежда млечна киселина).
  • Промени в метаболизма на бъбреците: функционирането на белите дробове е свързано с това на бъбреците. Когато една газометрия се промени, тя може да означава промяна на една от двете системи. Реабсорбираният бикарбонат в бъбречните тубули може да ни помага по един или друг начин.

Mercedes | Perform Like New Procedure | Only 5 Minutes (Септември 2019).